نیروی انتظامی در برخورد با مردم آبروداری کند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

خبر گزاری ها
هیچ مشکلی بین شیعه و سنی در استان کردستان نیست

هیچ مشکلی بین شیعه و سنی در استان کردستان نیست

خبر گزاری ها
تداوم مسیر ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان وظیفه ای همگانی است

تداوم مسیر ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان وظیفه ای همگانی است

خبر گزاری ها
مختصرگویی و محتوای موثر لازمه سخنرانی‌ اثرگذار در ایام محرم است

مختصرگویی و محتوای موثر لازمه سخنرانی‌ اثرگذار در ایام محرم است