خبر گزاری ها

هیچ مشکلی بین شیعه و سنی در استان کردستان نیست

هیچ مشکلی بین شیعه و سنی در استان کردستان نیست

خبر گزاری ها

نیروی انتظامی در برخورد با مردم آبروداری کند

نماینده ولی فقیه در کردستان: نیروی انتظامی در برخورد با مردم آبروداری کند

خبر گزاری ها

تداوم مسیر ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان وظیفه ای همگانی است

تداوم مسیر ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان وظیفه ای همگانی است

خبر گزاری ها

مختصرگویی و محتوای موثر لازمه سخنرانی‌ اثرگذار در ایام محرم است

مختصرگویی و محتوای موثر لازمه سخنرانی‌ اثرگذار در ایام محرم است

خبر گزاری ها

خیرین برای تامین گوشی هوشمند دانش‌آموزان نیازمند مشارکت کنند

خیرین برای تامین گوشی هوشمند دانش‌آموزان نیازمند مشارکت کنند

خبر گزاری ها

هیچ نگاه تبعیض آمیزی به مردم کردستان نداریم

هیچ نگاه تبعیض آمیزی به مردم کردستان نداریم